รายงานผลการศึกษาดูงาน อบ ต.

วันศุกร์ที่ 07 พฤษภาคม 2021 เวลา 13:10 น. แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 พฤษภาคม 2021 เวลา 13:16 น. เขียนโดย ธนาธร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. และศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการศึกษาดูงาน อบ ต.